Проф.д-р Блаже Китанов е роден на 17.12.1952 година во Штип, основно и средно образование завршува во родното место. Денес е редовен професор на Факултетот за образовни науки при Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип.

 

Консултации: Понеделник - 10-13 ч ; Вторник- 9-13ч