Настава

Текстилни влакна

Offered: 

2016

1. Д.Димески, Текстилни влакна, скрипта, ТТФ-УГД, 2013
2. К.Љапчева, Текстилни влакна, ТМФ-УКИМ, Скопје, 2016

Високоперформансни влакна

1. Проф. Д-р. Димко Димески, „Високоперформансни влакна“ скрипта, ТТФ-УГД, 2012
2. Ј.W.S. Hearle, High-performance fibers, Woodhead Publishing Ltd, 2001

Испитување на текстилни материјали

1. Д.Димески, В. Сребренкоска, Испитување на текстилни материјали, скрипта, ТТФ-УГД, 2012
2. B.P. Saville, Physical testing of textiles, Woodhead Publishing Ltd, 1999
3. Jinlian Hu, Fabric testing, Woodhead Publishing Ltd, 2008