предавања растително производство

September 15, 2015

Предавањата по растително производство  во академската 2015/2016 година во Струмица ќе започнат на 22.09.2015 година во 8:00 часот.

Со среќа во Новата Академска година