Информации

1998 Дипломира како општ лекар на медицинскиот универзитет во Софија, Бугарија

1998 Курс за превентивна кардиологија на медицинскиот универзитет во Софија, Бугарија

1999 Општ лекар во воената амбуланта во Дебар, Р. Македонија

2000 Курс за ехографија во медицината

2001 Курс за ехокардиографија

2003 Специјализација за интерна медицина на медицинскиот универзитет во Софија, Бугарија

2004 Постдипломска квалификација за абдоминална ехографија

2004 - во тек Специјалист интернист, супспецијалист кардиолог Специјална болница за хируршки болести Филип Втори, Скопје, Република Македонија

2011 Субспецијализација по кардиологија на универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија

2011 Избран за асистент на медицинскиот факултет при УГД Штип