Јужнословенска книжевност 4 (бугарска)

Основна литература за полагање на испитот

1. Авторизирани предавања од предметниот професор

2. Игов, Светлозар, История на българската литература, Ciela,, София, 2001

3. Радев, Иван,История на българската литература през възраждането, Велико Търново, 1997

4. Специализиран портал LiterNet (http://www.liternet.bg)

5. Словото – Българска виртуална библиотека (http://www.slovo.bg)

6. Българска Народна Библиотека (http://www.narodnabiblioteka.info/index.php/start)