Консултации

November 6, 2019

Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска има консултации во

понеделник, од 12-13 часот и во среда, од 9-10 часот, во кабинетот на Кампус 4.