Термини за консултации

October 15, 2013

Вторник од 10:00 - 12:00 часот, канцеларија бр. 19, Кампус 2, Земјоделски факултет - Штип.

Вторник од 13:00 - 15:00 часот, наставен центар Св. Николе. 

Среда од 10:00 - 12:00 часот, наставен центар Кавадарци. 

Четврток од 10:00 - 12:00 часот, наставен центар Струмица.