Тунели

Задолжителна литература

1. Petar Jovanović, Izrada jamskih prostorija velikog profila, RGF Beograd, 1984

Дополнителна литература

1. Nikolić B., Tuneli, IRO Građevinska gnjiga, Beograd, 1987