Соопштенија

Консултации

September 23, 2013

Штип - секој петок од 10-14 часот во кабинет на К1, кабинет бр. 3

Струмица - секој вторник од 10-13 часот