Информации

Помлад Асистент м-р Викторија Максимова

Факултет за Медицински Науки

Оддел Фармација

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 2