Соопштенија

Термини за консултации со студенти

October 9, 2013

Термин за консултации во врска со предметите Фармацевтска ботаника, Фармакогнозија и Основи на фитотерапија:

Секој понеделник и петок, од 09-11h, во канц. 2 , приземје Факултет за медицински науки, кампус 3.

Известување за почеток на предавања

September 19, 2013

Почитувани,

Ве известувам дека со предавања по предметот Основи на фитотерапија ќе се започне, од наредната недела (27.09.2013), според објавениот  распорд на веб страната на УГД.

пом.асс. Викторија Максимова