Финансиски пазари и институции

Задолжителна литература

  1. Петковски Михаил,'Финансиски пазари и институции
  2. Kрсте Шајноски, Македонскиот берзански бум во 2005 –фикција или реалност-ПРАКТИКУМ

Дополнителна литература

  1. Frederic Mishkin, Financial Markets and Institutions