Проф. д-р Андреја Арсовски, Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце Делчев, Штип

торакален хирург, медицински директор во ЈЗУ Ремедика, Скопје