Време за консултации за летен семестар 2014/2015:

Гевгелија: понеделник 10.00-11.00ч

Скопје: вторник 11.30-12.00ч и 13.30-14.00ч