Проф. д-р. Сашо Гелев 

Електротехнички факултет

Канцеларија:

Канцеларија 8 - Штип (Кампус 2)

                        Радовиш

Термин за консултации: Радовиш  среда и четврток, 14-15 часот (во период кога имаме настава)

                                          Штип, понеделник или вторник 12 -13 часот