Информации

Вонреден професор д-р Јадранка Денкова 

Катедра за јавна администрација и административно право

Канцеларија:

Штип Стар ректорат, Струмица

Работа со студенти во канцеларија: понеделник Штип , вторник Струмица, Среда Скопје од 10 до 14 часот