Универзитет „Гоце Делчев” – Штип, Р.Македонија

Катедра: Архитектура и дизајн

Кампус 2- Канцеларија 4

Термини за консултации

- понеделник и вторник од 14 до 15 часот