Асс.Марина Данилова

Факултет за медицински науки

Кампус 3

Телефон: 032/550-409

 ResearchGate.net link: https://www.researchgate.net/profile/Marina_Danilova/

 Academia.edu link:http://ugd.academia.edu/MarinaDanilova

Google Scholar link:http://scholar.google.com/citations?user=-vauq5sAAAAJ&hl=en