Доц. д-р Весна Петреска Дуковска, Факултет за медицински науки, Штип

специјалист оториноларинголог, ПЗУ Ремедика, Скопје

Е пошта: vesna.dukovska@ugd.edu.mk