Развој на информациски системи (насока Бизнис информатика)

Литература:

  • Развој на информациони системи: методологии, техники и алатки, Дејвид Елвисон и Гај Фицџералд
  • Менаџмент информациони системи, Лаудон & Лаудон
  • Information Systems, Richard T. Watson