Вонреден Професор. д-р Александар Крстев, Факултет за информатика

Катедра - Информациски системи и технологии

Канцеларија:

Кабинет бр. 18 во Кампус 2, приземје, северно крило, во Центар за електронско учење

Телефон: ++389 32 550 112

Консултации со студенти во канцеларија:

  • Вторник од 11:00 до 12:00 часот - Штип,
  • за Дисперзирани студиски програми консултациите ќе се одржуваат согласно Е-распоредот објавен на страницата на Универзитетот.