асс. м-р Александра Димоска

Факултет за природни и технички науки

Институт за архитектура и дизајн

Кабинет бр.4 , Кампус 2

Термини за консултации :

Вторник:     9:00  - 11:00

Среда  :     10:00 - 12:00