Вонреден професор Д-р Бистра Ангеловска

Факултет за медицински науки

Катедра по Фармацевтска технологија

Канцеларија :

Кампус 3

Консултации : четврток - 13 часот