Професор д-р Борис Крстев, Факултет за Природни и технички науки

Катедра за Минерална технологија

Канцеларија:

Кабинет бр. 11 во Кампус 2, приземје

Телефон: ++389 32 550 554

Консултации со студенти во канцеларија:

  • четврток од 14 до 16 часот - Штип,
  • за Дисперзирани студиски програми консултациите ќе се одржуваат согласно Е-распоредот објавен на страницата на Универзитетот.