Асистент м-р Даринка Ѓоргиева

Факултет за Медицински Науки

Студии по Фармација

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 6

Телефон: 032/ 550 - 418