Доц. д-р Даринка Ѓоргиева Ацкова

Факултет за Медицински Науки

Студии по Фармација

Катедра за применета фармација

Канцеларија:

Кампус 3 - Канцеларија 6

Телефон: 032/ 550 - 418