Информации

Асистент м-р Дарко Лазаров, Економски факултет

Катедра економија

Канцеларија:

Кабинет бр. во Кампус 4
Телефон ++389 32 550 317


Предмети на додипломски студии:

Основи на економија

Микроекономија

Макроекономија

Економија на развој

Јавни финансии

Термин за консултации

Штип
Среда 09-14 часот
Четврток 09-14 часот

Струмица
Петок 09-14 часот

Кочани
Вторник 09-14 часот