Термини за консултации:

Во просториите на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Штип - Секој понеделник од 13:30-15:30 часот.

Во просториите на Факултетот за туризам и бизнис логистика во Скопје - Секој вторник од 12:00-14:00 часот.