Проф. д-р Гордана Петрушевска е редовен професор по Патолошка анатомија на УКИМ, специјалист по Патолошка анатомија и доктор на медицински науки од областа на Патолошката анатомија.

Директор е на Институтот по Патологија во Скопје.

Од 2010 година е ангаирана како надворешен професор на предметите Патолошка анатомија 1, Патолошка анатомија 2 и Патологија