Информации

 • 1965-1971 Медицински Факултет, Универзитет “ Св. Кирил и Методиј”, Скопје
 • 1971-1977 Началник на санитет на Воздухопловниот гарнизон Петровец - Скопје
 • 1978-1982 Специјализација по Општа Хирургија на ВМА, Белград
 • 1983-2007 Хирург во Воена Болница Скопје со разни должности и функции
 • 1985-1987 Постдипломски студии по Абдоминална хирургија на Медицински Универзитет во Загреб
 • 1992-1994 Супспецијализација по Абдоминална Хирургија на Медицински факултет, Скопје
 • 1995 Школо за лапароскопска хирургија, Љубљана
 • 1995 Примариус
 • 2002-2006 Потпретседател на Гастроентерохепатолозите на Македонија
 • Од 2007 Општ и Абдпминален хирург во специјалната болница по хирургија Филип Втори
 • Специјален престој во Улм, Германија, школа за хирургија на панкреас