Пом.асс Д-р Јулија Заркова

Факултет за Медицински науки, оддел Дентална Медицина

Катедра за стоматолошка протетика и ортопедија на заби и вилици

Канцеларија Кампус 3(текстилно училиште)