Информации

1987-1991 Средно Училиште “Никола Карев”, Скопје

1991-1997 Медицински Факултет,  Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-  Скопје, доктор  по медицина

1997-1998 Здравствен дом Скопје

1998 Положен државниот испит на 23.10.1998 год.

1998 Едно месечен престој во Ст.Акершус  во Осло, Норвешка

1998-2001 Градска Хируршка клиника  Св. Наум Охридски -  Скопје

1999 Основен курс за Остеосинтеза на проксимален фемур и тибија организиран од страна на Европската асоцијација за Ортопедија и Трауматологија, одржан во Скопје, Октомври

2001 Курс за спортски повреди, организиран под покровителство на Меѓународниот Олимписки Комитет, Скопје, Март

2001-2005Специјализација по општа  хирургија

2002 Напреден курс за Остеосинтеза, одржан во Блед, Р.Словенија, под покровителство на АО/АСИФ

2002 Едномесечен стручен престој на клиниката за Трауматологија во Клиничкиот Центар - Љубљана

2005 Напреднат курс и работилница по артроскопија во Оточец,Р.Словенија 2005г2005

Напреднат курс по артроскопија во Варна,р.Бугарија

2009Едномесечен стручен престој во Клиника за спортска трауматологија  во Ухинген,Германија

2009 Завршени постдипломски студии од Трауматологија

2010 Одбрана на магистерски труд и стекната титула магистер на медицински науки

2010 Асистент по хирургија при медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методи, Скопје

2011 Прифатена е изработка на докторската теза од  областа на артроскопскиот третман на зглобната рскавица на коленото

2012 Специјалист - хирург на одделот за Ортопедија и   Трауматологија, во Специјална болница Филип Втори