Доц. д-р Крсте Шајноски

Економски факултет

Катедра за финансии

Канцеларија:

Кампус 4 (Економски факултет)

Термини за консултации:

Радовиш: Четврток 14.30-15.00

Штип: Петок 14.30-15.30