Настава

Фармакогнозија

  • Интерна скрипта од предавања од Проф. д-р Ленка Цветановска

  • Еберхарт Тојшер, 2010, ТРИ Скопје, Превод на литература во проект на Влада на Р.М
  • Книгата може да се набави во универзитетската библиотека