Доцент доктор Ленче Николовска, Факултет за медицински науки

Катедра за физикална медицина и рехабилитација

Консултации

Понеделник и Среда

09:00 - 10:00

Канцеларија

Кабинет за физиотерапија, Кампус 2