Проф. д-р Махмут Челик

Филолошки факултет

Катедра за турски јазик и книжевност

Канцеларија

Кампус 4

Телефон: 070/228-114