Лектор м-р Марија Крстева, Филолошки факултет

Катедра за англиски јазик и книжевност

Кабинет на 4.спрат спроти деканат

Телефон ++389 32 550 189

Работа со студенти во канцеларија:

Штип - вторник од 08.30 до 09:30 часот / летен семестар 2016/2017

Кавадарци и Прилеп - понеделник 11.00 до 12.00 часот