Асистент докторант М-р Александра Ристеска

Универзитет Гоце Делчев - Штип

Катедра за применета математика и математичко моделирање

Кабинет бр. 27 / во Кампус 2, втори кат, северно крило

Консултации:

- Штип: понеделник 12-14 часот

Прилеп: четврток 11-13 часот