Проф. д-р Милица Шкариќ

Факултет за музичка уметност

Вокално-инструментален оддел

Катедра за пијано

Канцеларија:

Кампус 4

Канцеларија 6

Термини за консултации во среда од 14.30 до 15.30