Доц. д-р Милица Шутова

Државен универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Правен факултет:  Катедра за граѓанско право

Кабинет: Правен факултет УГД (Стар ректорат), II кат, 

Консултации: Вторник, 12 - 14 h

Е-mail:  milica.sutova@ugd.edu.mk

Службен телефон:  032 / 550 - 450

Линк до лични профили https://independent.academia.edu/MimiShutova