Информации

Доц. д-р Мишко Џидров, Машински факултет

Канцеларија:

Кабинет - Виница
Телефон 00 389 32 550 867

Темини за консултации:

  • Понеделник - Штип од 8.30 до 16.30 канцеларија на МФ
  • Вторник - Виница од 9.30 до 14.00 канцеларија на МФ
  • Среда - Струмица од 9.30 до 14.00 канцеларија на МФ/предавална
  • Четврток - Штип од 8.30 до 16.30 канцеларија на МФ
  • Петок - Штип од 8.30 до 16.30 канцеларија на МФ