Асс. м-р Мишко Милев

Факултет за медицински науки

Катедра за фундаментални медицински науки

Канцеларија бр.11

Кампус 3

Телефон: 032/ 550 - 410

Google Scholar link: http://scholar.google.com/citations?user=vsrRhGAAAAAJ