Лаборант Марина Петрова, Факултет за медицински науки

Канцеларија:

Кабинет бр., Кампус 3, приземје

Предмети на додипломски студии во:

Современи дијагностички методи

Радиологија