Помлад Асс. м-р Наташа Денкова

Медицински факултет

Стоматологија

Канцеларија:

Кампус 4 (Текстилно училиште)

Термин за консултации: Вторник 9-10 часот во канцеларија во Кампус 4-текстилно училиште