Доцент д-р Сања Ристески

Технолошко-технички факултет
Катедра за дизајн на текстил и облека

Канцеларија:
Штип - Кампус 2; Kанцеларија бр. 5 лево крило

Термини за консултации: Понеделник 12:00-14:00 часот

Пробиштип - Канцеларија бр.5

Термини за консултации: Вторник 12:00-14:00 часот

Телефон: +389 32 550 907

E-mail: sanja.risteski@ugd.edu.mk

<embed>
Copy and paste this code to your website.
Copy and paste this code to your website.