Проф. д-р. Сашо Коцески

Факултет за информатика

Катедра за компјутерски технологии и интелигентни системи

Канцеларија:

  • Кабинет бр.38 во Кампус 2 (3-ти спрат)
  • Телефон ++389 32 550 124

Консултации:

  • Штип:  понеделник од 8:30 до 9:30 часот