Асистент д-р Стефан Петровски, Факултет за медицински науки

Канцеларија

Кабинет бр. , Кампус 3