Професор д-р Тане Маркоски

Факултет за медицински науки
Радиологија

Кабинет бр.8 / во Кампус 3