Асистент м-р Тоше Крстев, Факултет за медицински науки

Канцеларија

Кабинет бр. 8, Кампус 2

Консултации:

Понеделник 10:00 - 12:00

Четврток 10:00 - 12:00

Телефон: 032/550-411

Предмети на додипломски студии:

Кинезитерапија

Клиничка кинезитерапија

Медицинска масажа

Мануелна терапија