Доцент Трајче Митев

Факултет за Природни и технички науки

Канцеларија:

Кабинет бр. 4 во Кампус 2
Телефон ++389 32 550 574
Работа со студенти во канцеларија: од понеделник до петок од 08 до 10 часот