пред. м-р. Васка Здравкова

Факултет за медицински науки

Кампус 3, канцеларија на приземје, спроти студентски прашања.

Термин за консултации: понеделник од 14.00-16.00 часот 

телефон: 032/550-408